Penzion StrmilovChata v České KanaděPenzion v KunžakuUbytování větších skupinRybařeníChata u rybníkaChata Jižní ČechyChataStrmilovUbytování ve StrmilověChata u KomorníkaUbytování Česká KanadaPenzion v Jižních Čechách
Čtete dvacáté deváté číslo.


ČLOVĚK je odborný elektronický časopis, vydávaný Filozofickou fakultou Univerzity Karlovy v Praze. Je orientován na mladé a začínající badatele, zvláště na studenty doktorského studia. Snaží se přitom dát konkrétní obsah pojmu interdisciplinarita – jak obsahem studií, článků a recenzí, tak obsahem rozhovorů. Přejeme inspirativní čtení.


ČLÁNKY

Huitoto murui a bora, amazonské ohrožené jazyky, v sociolingvistické perspektivě

Vydáno dne 31. 07. 2014 (722 přečtení)

Celosvětové globalizační tendence směřující k uniformitě jsou patrné i v Amazonii, kde velké části nativních jazyků hrozí zánik. Tento článek má za cíl přiblížit danou situaci na případě jazyků huitoto murui a bora, a to na základě dat získaných při terénním sociolingvistickém výzkumu v nativní osadě Pucaurquillo v Peru. V první části je představen profil osady, respektive zkoumaných komunit Huitoto a Bora, společně s některými extralingvistickými faktory, které se podílely na současném stavu ohrožení. Stěžejní část práce analyzuje oblast jazykového chování, konkrétně mezigenerační přenos nativních jazyků huitoto murui a bora. Přerušení bezprostředního přenosu na nejmladší generaci je jasným dokladem ohrožení jazyků. V této souvislosti se zkoumá vliv smíšených svazků, migrace obyvatel a vzdělání, v neposlední řadě se akcentuje postoj mluvčích vůči jazyku.

Celá studie... | Autor: Mgr. Sandra Satrapová | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout studii

STUDIE

Topos domu a jeho metamorfózy : proměna podoby domu v diachronním náhledu

Vydáno dne 31. 07. 2014 (709 přečtení)

Studie zkoumá topos domu a proměnu jeho tradičních atributů v souvislosti s postmoderní poetikou a jejími postupy. Tato proměna, zaznamenávající posun od tradičního rodinného domu/sídla k prostoru nestálému, přechodnému, je demonstrována na italských románech Oceán moře Alessandra Baricca a Indické nokturno Antonia Tabucchiho a na portugalském románu Lídie Jorgeové O Jardim sem Limites. Italská část se ponejvíce věnuje prostoru hotelu a jeho aspektům, jakými jsou neměnnost, anonymita a specifické vazby mezi tímto prostorem a postavami, jež ho obývají. Pasáž analyzující portugalský román více vychází z tradičního pojetí domu, na rozdílném přístupu dvou generací k prostoru domu však rovněž ukazuje jeho transformaci v prostor přechodný, fragmentarizovaný, odosobněný.

Celá studie... | Autor: Olga Čaplyginová, Karolína Válová | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout studii

ČLÁNKY

Kulturní vztahy mezi Československem a Latinskou Amerikou se zaměřením na Ekvádor ve 2. polovině 20. století

Vydáno dne 31. 12. 2013 (1602 přečtení)

Z dochovaných historických dokumentů je patrné, že kontakty mezi střední Evropou a Latinskou Amerikou byly navázány velmi brzy po objevení Nového světa na konci 15. století. Postupně se rozvíjely a prohlubovaly až konečně ve 20. století dostaly také v případě nově ustanovené Československé republiky oficiální charakter nejprve v oblasti diplomatické a obchodní, později také na poli vědy a kultury. Tento článek si klade za cíl přiblížit spolupráci právě z kulturního prostředí s jedním z andských států - Ekvádorem - během 2. poloviny 20. století a zároveň poukázat na úzké propojení kulturních aktivit s tehdejším ekonomickým i politickým směřováním obou zúčastněných zemí. Hlavním zdrojem informací byly dostupné fondy z Archivu Ministerstva zahraničních věcí a z Národního archivu.

Celý článek... | Autor: PhDr. Iva Deylová | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

Knihy k recenzím

KNIHY K RECENZÍM

Vydáno dne 09. 11. 2012 (11537 přečtení)

Seznam knih, na něž bychom rádi zveřejnili recenzi nebo recenzní stať.

Celý článek... | Autor: administrator | Počet komentářů: 2 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

ARCHIV ČÍSEL

ARCHÍV ČÍSEL

Archiv čísla vytvořen 30. 12. 2013 (7829 přečtení)


Celý archiv čísla... | Archiv čísla vytvořil: administrator | Informační e-mail Vytisknout článek


Všechny zveřejněné texty podléhají autorskému zákonu a je ze zákona zakázáno je publikovat bez svolení jejich autora.