Penzion StrmilovChata v České KanaděPenzion v KunžakuUbytování větších skupinRybařeníChata u rybníkaChata Jižní ČechyChataStrmilovUbytování ve StrmilověChata u KomorníkaUbytování Česká KanadaPenzion v Jižních Čechách
ČLOVĚK je odborný elektronický časopis, vydávaný Filozofickou fakultou Univerzity Karlovy v Praze. Je orientován na mladé a začínající badatele, zvláště na studenty doktorského studia. Snaží se přitom dát konkrétní obsah pojmu interdisciplinarita – jak obsahem studií, článků a recenzí, tak obsahem rozhovorů. Přejeme inspirativní čtení.


Posudek na studii Mgr. Jana Lomíčka "Časopis SSSR na strojke jako pramen ke studiu témat sovětské propagandy"

Prof. PhDr. Jiří Štaif, CSc.

Ústav hospodářských a sociálních dějin FF UK


Zpět


Pan Lomíček v září t. r. úspěšně obhájil v našem ústavu kvalitní diplomovou práci na téma “Vnější faktory utváření obrazu Sovětského svazu v meziválečném Československu“.  Posuzovaná studie představuje jednu z jejích kapitol, jež je upravena pro účely publikování. V této souvislosti rozšířil rozsah citované literatury, a zejména pak položil důraz na analytičnost svého přístupu k věci. Zvlášť dobře se mu podařilo prokázat, že časopis „SSSR na strojke“ byl v létech 1930–1941 velmi důležitým nástrojem bolševické propagandy nasměrované do zahraničí, neboť vycházel též v anglické, německé, francouzské a krátce též španělské jazykové mutaci. Aniž to zdůrazňuje, z jeho studie též jasně vyplývá, že tento propagandistický nástroj byl v našich sovětologických studiích dosud opomíjen. Jak autor správně zdůrazňuje, zvláštní hodnota tohoto historického pramene spočívá v tom, že dokázal zjevně ideologickou konstrukci reality působivě propojit s výtvarnou úrovní svých fotoreportáží a koláží a pak obě tyto stránky vskutku obratně propojit s antikapitalistickými očekáváními svých klientů, neboť v nich potvrzoval zbožné, resp. utopické představy o sociálně spravedlivější společnosti.

Nejen textová, nýbrž i obrazová část této studie je schopna po mém soudu vědeckými metodami textové i obrazové analýzy prokázat, že sovětská propaganda si právě v tomto případě počínala profesně zdatně (viz výtvarná stránka časopisu) a ideologicky subverzivně (viz účinná podpora a záměrné prohlubování levicových tendencí v mentalitě československých občanů). Činila tak především vizuálně impresivní prezentací budovatelských úspěchů, obranyschopnosti a seriálovou prezentací ikon hrdinských mužských i ženských budovatelů socialismu (od Stachanova přes vědce až po sportovce) a nevyhýbala se též problematice „represe“ např. prostřednictvím fotoreportáží ze sovětských pracovních táborů.

Pan Lomíček se zabývá po mém soudu velmi aktuální problematikou současného sovětologického bádání, již metodologicky dobře zvládá a originální je přitom po stránce tématické. Jeho text je po mém soudu i dobře napsán, proto jej rád doporučuji ke zveřejnění. V této souvislosti dávám též v úvahu, zda by v případě konstrukce sovětských budovatelských hrdinů nebylo vhodné poukázat na skutečnost, že se tak moderním způsobem pracuje se starým mýtem spásného hrdiny.  Na konci s. 15 bych doporučoval použitou formulaci doplnit o myšlenku, že prezentace pracovních táborů a sovětského trestního systému měla též dokazovat, že sovětský společenský systém dává šanci i svým odpůrcům a nepřátelům, aby se „převychovali“.

Praha 29. listopadu 2008                      

 


Všechny zveřejněné texty podléhají autorskému zákonu a je ze zákona zakázáno je publikovat bez svolení jejich autora.