Penzion StrmilovChata v České KanaděPenzion v KunžakuUbytování větších skupinRybařeníChata u rybníkaChata Jižní ČechyChataStrmilovUbytování ve StrmilověChata u KomorníkaUbytování Česká KanadaPenzion v Jižních Čechách
ČLOVĚK je odborný elektronický časopis, vydávaný Filozofickou fakultou Univerzity Karlovy v Praze. Je orientován na mladé a začínající badatele, zvláště na studenty doktorského studia. Snaží se přitom dát konkrétní obsah pojmu interdisciplinarita – jak obsahem studií, článků a recenzí, tak obsahem rozhovorů. Přejeme inspirativní čtení.


O časopisu

ČLOVĚK je odborný elektronický časopis, vydávaný Filozofickou fakultou Univerzity Karlovy v Praze (Nám. J. Palacha 2, Praha 1, 116 38), IČO 00216208. Vznikl na sklonku roku 2005. Standardně vychází dvakrát ročně, případně častěji. Texty v něm vydávané musí splňovat formální kritéria odborného textu a procházejí recenzním řízením podle směrnic vládní Rady pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI).

Ve srovnání s ostatními odbornými časopisy se ale ČLOVĚK vyznačuje dvěma základními specifiky.

Prvním specifikem, daným skutečností, že jde o časopis vydávaný na univerzitní půdě, je orientace na mladé a začínající badatele, zvláště na studenty doktorského studia. Studium na Univerzitě Karlově nebo obecně na univerzitě není ovšem podmínkou, rozhodující je kvalita příspěvku. Pro studenty Filosofické fakulty Univerzity Karlovy existuje však zvláštní motivační program (u recenzí a recenzních statí recenzní výtisky, u zvláště kvalitních textů autorské honoráře).

Druhým specifikem, vyvěrajícím z vnitřní plurality Filosofické fakulty Univerzity Karlovy, je důraz na interdisciplinaritu, snaha dát pojmu interdisciplinarita konkrétní obsah. Přednostně jsou tedy zveřejňovány příspěvky, které překračují úzké hranice jednotlivých oborů, které se vyznačují disciplinárním přesahem v tématech či v metodologii.

Časopis zveřejňuje anotace a zprávy (15 řádků - 1 normostr.; do 1 800 znaků), recenze (5 normostr.; 9 000 znaků), recenzní stati (10 normostr; 18 000 znaků), články (20 normostr.; 36 000 znaků) a studie (40 normostr.; 72 000 znaků). Na zveřejňované texty je možno reagovat jak rozsáhlejšími polemikami prostřednictvím Redakční rady, tak kratšími diskusními příspěvky vkládanými přímo, přes internet, bez prostředkování Redakční rady.

Bližší informace k výše zmiňovaným tématům se dozvíte v jednotlivých rubrikách nebo přímo od Redakční rady (kontaktní e-mail clovek@ff.cuni.cz).


Všechny zveřejněné texty podléhají autorskému zákonu a je ze zákona zakázáno je publikovat bez svolení jejich autora.