Penzion StrmilovChata v České KanaděPenzion v KunžakuUbytování větších skupinRybařeníChata u rybníkaChata Jižní ČechyChataStrmilovUbytování ve StrmilověChata u KomorníkaUbytování Česká KanadaPenzion v Jižních Čechách
ČLOVĚK je odborný elektronický časopis, vydávaný Filozofickou fakultou Univerzity Karlovy v Praze. Je orientován na mladé a začínající badatele, zvláště na studenty doktorského studia. Snaží se přitom dát konkrétní obsah pojmu interdisciplinarita – jak obsahem studií, článků a recenzí, tak obsahem rozhovorů. Přejeme inspirativní čtení.


V jaké podobě texty odevzdávat

    S ohledem na práci, která je spojena s následnou editací a převodem textů na webové stránky, jakož i s ohledem na pravidla akademického psaní, žádáme autory, aby dbali následujících pravidel:

    Texty odevzdávat v elektronické podobě ve formátu RTF (Microsoft Word, funkce „uložit jako“, z nabídky vybrat „formát RTF“)

    Jinými slovy to znamená, používat pro psaní textu obvyklé základní nastavení textového editoru Microsoft Word. Pro normální text používat pouze jeden styl písma (Times New Roman). Používat pouze jednoduché řádkování. Šířku stránky zachovat v celém dokumentu stejnou. Ponechat zarovnání do leva. Funkci nadpisů možno používat, ale nejlépe pouze tři úrovně. Kurzívu a tučné písmo používat lze. Nepoužívat barevné odlišení písma. Citovaný text uvádět v uvozovkách a kurzívou. Pro odkazy používat funkci poznámky pod čarou.

    Obsah vytvářet výhradně ručně – buď přímo ručně (napsat název kapitoly, stránka - Enter – napsat název kapitoly, stránka – Enter) nebo přes mezikrok (vytvořit si obsah pomocí patřičné funkce ve Wordu – uložit jej v Poznámkovém bloku – vymazat obsah z původního dokumentu – text z Poznámkového bloku vložit do původního dokumentu). Obrázky, tabulky a grafy ukládat v odděleném dokumentu a do vlastního textu vložit na patřičném místě vždy jen poznámku „VLOŽIT TABULKU Č. 1“ apod..

V otázkách citování se opírat o stručný text Metody citování literatury a strukturování bibliografických záznamů podle mezinárodních norem ISO 690 a ISO 690-2 : metodický materiál pro autory vysokoškolských kvalifikačních prací [online]. Zpracovala Eva Bratková. Praha : Odborná komise pro otázky elektronického zpřístupňování vysokoškolských kvalifikačních prací Asociace knihoven vysokých škol České republiky, 2006 [cit. 2007-02-28]. 24 s. Dostupné na WWW: http://www.evskp.cz/SD/4c.pdfVšechny zveřejněné texty podléhají autorskému zákonu a je ze zákona zakázáno je publikovat bez svolení jejich autora.