Penzion StrmilovChata v České KanaděPenzion v KunžakuUbytování větších skupinRybařeníChata u rybníkaChata Jižní ČechyChataStrmilovUbytování ve StrmilověChata u KomorníkaUbytování Česká KanadaPenzion v Jižních Čechách
ČLOVĚK je odborný elektronický časopis, vydávaný Filozofickou fakultou Univerzity Karlovy v Praze. Je orientován na mladé a začínající badatele, zvláště na studenty doktorského studia. Snaží se přitom dát konkrétní obsah pojmu interdisciplinarita – jak obsahem studií, článků a recenzí, tak obsahem rozhovorů. Přejeme inspirativní čtení.


Redakční rada

Śéfredaktor

Mgr. Jiří Koubek
Ústav politologie FF UK

Redakční rada

Petr Nikolaevich Baratov
Russian Academy of Sciences, Institute of Slavic Studies

Mgr. Monika Brenišínová
Středisko ibero-amerických studií FF UK

Mgr. Tomáš Kavka
Poštovní muzeum, Česká pošta s. p., Oddělení dějin pošty a telekomunikací

Mgr. Zuzana Kříhová
Ústav Blízkého východu a Afriky FF UK

Mgr. Anna Křivánková
Ústav Dálného východu FF UK

Mgr. Rudolf Kučera, Ph.D.
Masarykův ústav Akademie věd ČR a Institute for Advanced Studies, Universität Freiburg

PhDr. Jan Mervart, PhD.
Historický ústav, Filozofická fakulta Univerzity Hradec Králové

PhDr. Vilém Novotný
Centrum pro sociální a ekonomické strategie, FSV UK

Doc. PhDr. Michel Perottino, PhD.
CEFRES a Institut politologických studií FSV UK

PhDr. Martin Polášek, PhD.
Ústav politologie FF UK

Doc. PhDr. Miloš Řezník, Ph.D.
Philosophische Fakultät, Technische Universität, Chemnitz

Mgr. Zbyšek Stodůlka
Ústav českých dějin FF UK

PhDr. Arnošt Veselý, PhD.
Katedra veřejné a sociální politiky Institutu sociologických studií FSV UK

Magdalena Žáčková
Ústav románských studií FF UK


Všechny zveřejněné texty podléhají autorskému zákonu a je ze zákona zakázáno je publikovat bez svolení jejich autora.