Penzion StrmilovChata v České KanaděPenzion v KunžakuUbytování větších skupinRybařeníChata u rybníkaChata Jižní ČechyChataStrmilovUbytování ve StrmilověChata u KomorníkaUbytování Česká KanadaPenzion v Jižních Čechách
ČLOVĚK je odborný elektronický časopis, vydávaný Filozofickou fakultou Univerzity Karlovy v Praze. Je orientován na mladé a začínající badatele, zvláště na studenty doktorského studia. Snaží se přitom dát konkrétní obsah pojmu interdisciplinarita – jak obsahem studií, článků a recenzí, tak obsahem rozhovorů. Přejeme inspirativní čtení.


Mgr

Mgr. Alexej Sevruk

Alexej Sevruk (1983) vystudoval kombinaci oborů ukrajinistika – slavistika všeobecná a srovnávací na ÚSVS FF UK v Praze. V současné době je interním doktorandem Ústavu východoevropských studií FF UK v Praze (obor slovanské literatury). Věnuje se ukrajinské soudobé literatuře v kontextu středo-východoevropského areálu, překládání a literární kritice.

E-mail: alexej.sevruk@gmail.com.Všechny zveřejněné texty podléhají autorskému zákonu a je ze zákona zakázáno je publikovat bez svolení jejich autora.