Penzion StrmilovChata v České KanaděPenzion v KunžakuUbytování větších skupinRybařeníChata u rybníkaChata Jižní ČechyChataStrmilovUbytování ve StrmilověChata u KomorníkaUbytování Česká KanadaPenzion v Jižních Čechách
ČLOVĚK je odborný elektronický časopis, vydávaný Filozofickou fakultou Univerzity Karlovy v Praze. Je orientován na mladé a začínající badatele, zvláště na studenty doktorského studia. Snaží se přitom dát konkrétní obsah pojmu interdisciplinarita – jak obsahem studií, článků a recenzí, tak obsahem rozhovorů. Přejeme inspirativní čtení.


ANOTACE

Anotace ke knize „Krátké dějiny Slovenska“ (E. Mannová ed.)

Vydáno dne 01. 04. 2006 (3259 přečtení)

    MANNOVÁ, Elena (zost.). Krátke dejiny Slovenska. Autori [kapitol]: Blanka Brezováková, David P. Daniel, Daniela Dvořáková, Roman Holec, Eva Kowalská, Tünde Lengyelová, Ľubomír Lipták, Ján Lukačka, Elena Mannová, Ivan Mrva, Ján Steinhübel, epilogue: Alexander Avenarius. Bratislava : Academic Electronic Press, 2003. 369 s. ISBN 80-88880-53-X.

    Syntéze „Krátke dejiny Slovenska“ Je určená širokému okruhu záujemcov o históriu Slovákov a súčasného Slovenska. Ako hovorí zostavovateľka knihy Elena Mannová, hlavnou ambíciou knihy bolo: „vyjadriť aj posun vo vnímaní našich dejín od histórie Slovákov k histórii Slovenska“. Rozsahovo objemnú publikáciu vydal Historický ústav SAV vo vydavateľstve Academic Electronic Press v roku 2003.

    Napriek relatívne početným syntetickým prácam o dejinách Slovákov a Slovenska, ktoré sa objavili na knižných pultoch po novembri 1989, ponúka táto publikácia nové inšpirácie.  Titul, pod ktorý sa podpísal kolektív významných súčasných slovenských vedcov a pedagógov, prináša  nekonvenčnú koncepciu a netradičné tematické zameranie.

    “Krátke dejiny Slovenska” vyšli pôvodne v anglickom jazyku už v roku 2000 (A Concise History of Slovakia). Dobré ohlasy zo zahraničia boli pre autorov výzvou, aby oslovili aj domáce publikum. Okrem anglickej a slovenskej verzie, vyšla kniha aj v ruskej jazykovej mutácii.

    Autori  neobmedzili pohľad na slovenské dejiny len na snahy Slovákov o národnú štátnosť. Značný priestor je venovaný aj vývoju spoločnosti, politiky, hospodárstva a kultúry i reflexii bežného dobového života a vývoja hodnotových postojov spoločnosti.

    Netradičný prístup pre syntetické dielo zvolili autori, keď naznačujú aj posuny vo vnímaní slovenských dejín, upozorňujú čitateľa na pluralitu názorov vedeckej obce, oboznamujú o novších vedeckých diskusiách.

    Jednotlivé kapitoly opisujú dejiny územia dnešného Slovenska od najstarších čias do 13. storočia, obdobie vrcholného stredoveku, novoveku,  štrukturálne zmeny  v 18. a v 19. storočí, časový horizont dopĺňa kapitola Ľ.Liptáka o 20. storočí. Napriek tomu že je starším dejinám venovaný väčší priestor,  kvalitne spracované a skomprimované kapitoly od novoveku po súčasnosť neazaostávajú za zvyškom knihy. Syntézu uzatvára epilóg o základných problémoch slovenských dejín a dejepisectva v uhorskom, česko-slovenskom a stredoeurópskom kontexte. Súčasťou knihy je výberová bibliografia, menný register, čiernobiele fotografie a 15 máp.


Celá recenze | Autor: Mgr. Denisa Šišková | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout recenzi Zobrazit nebo stáhnout text v PDF formátu


Všechny zveřejněné texty podléhají autorskému zákonu a je ze zákona zakázáno je publikovat bez svolení jejich autora.