Penzion StrmilovChata v České KanaděPenzion v KunžakuUbytování větších skupinRybařeníChata u rybníkaChata Jižní ČechyChataStrmilovUbytování ve StrmilověChata u KomorníkaUbytování Česká KanadaPenzion v Jižních Čechách
ČLOVĚK je odborný elektronický časopis, vydávaný Filozofickou fakultou Univerzity Karlovy v Praze. Je orientován na mladé a začínající badatele, zvláště na studenty doktorského studia. Snaží se přitom dát konkrétní obsah pojmu interdisciplinarita – jak obsahem studií, článků a recenzí, tak obsahem rozhovorů. Přejeme inspirativní čtení.


ANOTACE

Anotace ke knize "Veřejná politika (M. Potůček a kol.)"

Vydáno dne 01. 10. 2006 (3868 přečtení)

Potůček, Martin a kol. (2005). Veřejná politika. Praha: Slon, Ediční řada Studijní texty, sv. 35, 396 stran, ISBN 80-86429-50-4

    Publikace Veřejná politika přišla jako důležité doplnění českých přístupů k problematice „policy“. V obecnější rovině se jedná o formulaci disciplíny „veřejná politika“ (public policy), což představuje alternativu k pojetím obsaženým v publikacích brněnského nakladatelství Barrister & Principal (Fiala, Petr – Schubert, Klaus (2000). Moderní analýza politiky. Brno: Barrister & Principal a Colebatch, H.K. (2005). Úvod do policy. Brno: Barrister & Principal).

    V konkrétnější rovině však jde především o základní učební text oboru „Veřejná a sociální politika“, jenž vychází z anglického originálu Public Policy in Central and Eastern Europe: Theories, Methods, Practices (Potůček, Martin - Leloup, Lance T. – Jenei, György – Váradi, Lászlo (2003). Public Policy in Central and Eastern Europe: Theories, Methods, Practices. Bratislava: NISPAcee), který byl aktualizován a doplněn podle potřeb a možností českého prostředí. V knize se tak můžeme setkat s přeloženými původními texty (kapitoly 1, 3, 4, 7, 8 a 9), texty částečně přepracovanými (kapitoly 2, 5, 6), i texty zcela novými (kapitoly 10, 11, 12). Na těchto změnách se podíleli pod vedením Martina Potůčka především lidé úzce spjatí s Katedrou veřejné a sociální politiky ISS UK FSV (Petr Kotlas, Bohumila Čabanová, Gabriela Munková, Arnošt Veselý, Petr Háva), nebo s ní úzce spolupracující jako např. Dušan Hendrych, Richard Pomahač, či Pavol Frič.

    Ani struktura se oproti originálu příliš nezměnila. Je vedena od kapitol teoreticky vymezujících veřejnou politiku a procesy její tvorby přes části rozebírající různé aspekty trhu, státu a občanské společnosti ke kapitolám, které se zabývají konkrétními politikami v sociální oblasti, vzdělání a zdravotnictví. Závěrečná kapitola je věnována reflexi etiky při tvorbě veřejné politiky ve střední a východní Evropě. Samozřejmě nechybí stručné medailonky autorů a věcný rejstřík. Poněkud politováníhodným se jeví nezařazení přílohy věnované metodám (oproti originálu). Toto „opomenutí“ je však možné prominout s ohledem na připravovanou samostatnou publikaci na toto téma.

    Závěrem je možné jen dodat, že publikace Veřejná politika je důležitým, i když poněkud opožděným příspěvkem ke studiu veřejných politik v České republice, a proto by neměla ujít pozornosti žádného zájemce o tuto oblast.


Celá recenze | Autor: PhDr. Vilém Novotný | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout recenzi Zobrazit nebo stáhnout text v PDF formátu


Všechny zveřejněné texty podléhají autorskému zákonu a je ze zákona zakázáno je publikovat bez svolení jejich autora.