Penzion StrmilovChata v České KanaděPenzion v KunžakuUbytování větších skupinRybařeníChata u rybníkaChata Jižní ČechyChataStrmilovUbytování ve StrmilověChata u KomorníkaUbytování Česká KanadaPenzion v Jižních Čechách
ČLOVĚK je odborný elektronický časopis, vydávaný Filozofickou fakultou Univerzity Karlovy v Praze. Je orientován na mladé a začínající badatele, zvláště na studenty doktorského studia. Snaží se přitom dát konkrétní obsah pojmu interdisciplinarita – jak obsahem studií, článků a recenzí, tak obsahem rozhovorů. Přejeme inspirativní čtení.


ANOTACE

Anotace ke knize "Válka v srdci islámu" (G. Kepel)

Vydáno dne 01. 01. 2007 (3182 přečtení)

Kepel, Gilles (2005). Válka v srdci islámu. Praha: Nakladatelství Karolinum, 296 stran, vydáno dne 01. 10. 2006, ISBN 80-246-1217-8

Kepel, Gilles (2004). Fitna, Geurre au coeur de l’islam. Paris : Gallimard, 384 stran, ISBN 2-07-071297-4

Překlad monografie „Válka v srdci islámu“ od předního francouzského orientalisty Gillese Kepela přináší českým zájemcům velmi fundovaný pohled na současné dění na Blízkém východě a v arabsko-muslimských diasporách v západní Evropě. Arabské slovo „fitna“, obsažené v názvu francouzského vydání z roku 2004 značí rozkol nebo zhroucení řádu. Toto slovo přesně vystihuje ústřední téma Kepelovy práce, kterým je současná prohlubující se krize uvnitř muslimských společenství. Kniha je rozdělena do šesti kapitol. V nich se autor věnuje složitému vývoji uvnitř radikálních islamistických hnutí v 90. letech a odštěpení skupiny globálních džihádistů vedené Usámou bin Ládinem a Ajmánem az-Zawáhirím. Dále se zaměřuje na dlouhodobý boj mezi oficiální wahábitskou ideologií a radikálním islamismem ovlivněném Muslimskými bratry v Saúdské Arábii a na konfesní zápolení mezi ši´ou a sunnou v postsaddámovském Iráku. Nakonec se zabývá „bitvou“ o budoucí formu islámu u příslušníků evropské muslimské komunity. Zdánlivě neorganicky je do knihy zařazena i kapitola o „neokonzervativní revoluci“ ve Spojených státech, která Kepelovi mimo jiné slouží k vysvětlení změn priorit v americké zahraniční politice a jejich velmi nešťastné časové koincidence s vnitřními krizemi blízkovýchodních států.

„Válka v srdci islámu“ je na jednu stranu charakteristická důsledným analytickým přístupem, na druhou stranu může vzhledem k šíři tématu a omezenému rozsahu jen stěží poskytnout vyčerpávající faktografické údaje. Poněkud problematická je i absence poznámkového aparátu. Kepelovu práci tak lze vnímat spíše jako esej z velké části shrnující obsah již dříve publikovaných děl. Například problematice muslimských komunit na Západě se Kepel věnoval podrobněji již v několika monografiích (Les banlieues de l'islam. Naissance d'une religion en France (1987), Paris, Le Seuil; A l'ouest d'Allah (1994), Paris, Le Seuil). Analýzu neokonzervativního hnutí pak český čtenář zná z dosud jediné přeložené Kepelovy práce Boží pomsta. Křesťané, židé a muslimové znovu dobývají svět (1996), Praha, Atlantis.

Překlad Kepelovy knihy v každém případě poskytuje českému čtenáři velmi objektivní a dlouholetým bádáním podepřený pohled na problematiku dnešní „ummy“ a vhodně tak doplňuje v současnosti hojně publikované české překlady zahraničních autorů, které přinášejí pohled naopak silně angažovaný a o to méně analytický.


Celá recenze | Autor: PhDr. Zdeněk Beránek | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout recenzi Zobrazit nebo stáhnout text v PDF formátu


Všechny zveřejněné texty podléhají autorskému zákonu a je ze zákona zakázáno je publikovat bez svolení jejich autora.