Penzion StrmilovChata v České KanaděPenzion v KunžakuUbytování větších skupinRybařeníChata u rybníkaChata Jižní ČechyChataStrmilovUbytování ve StrmilověChata u KomorníkaUbytování Česká KanadaPenzion v Jižních Čechách
ČLOVĚK je odborný elektronický časopis, vydávaný Filozofickou fakultou Univerzity Karlovy v Praze. Je orientován na mladé a začínající badatele, zvláště na studenty doktorského studia. Snaží se přitom dát konkrétní obsah pojmu interdisciplinarita – jak obsahem studií, článků a recenzí, tak obsahem rozhovorů. Přejeme inspirativní čtení.


ANOTACE

Anotace knihy "Dvakrát zrozený : život a dílo Karla Reinera" (M. Kuna)

Vydáno dne 15. 12. 2008 (2653 přečtení)

KUNA, Milan: Dvakrát zrozený: život a dílo Karla Reinera. 1. vydání. Praha : H & H, 2008. 468 s. ISBN 978-80-7319-078-1

Karel Reiner (1910–1979), český skladatel a interpret moderní (vážné) hudby, není laické veřejnosti příliš znám. Svou roli v tom hraje i skutečnost, že je mu věnována relativně malá pozornost odborníků a že jeho skladby nejsou ve srovnání s jeho generačními současníky (např. Miloslav Kabeláč, Jan Rychlík, Václav Trojan, Jaroslav Ježek) tak často provozovány. Bylo by ovšem chybou Reinera přehlížet. Patřil k významným žákům Aloise Háby, autora progresivní kompoziční techniky využívající čtvrttónových intervalů, a byl významným interpretem moderní (vážné) hudby a spolupracoval např. s Mezinárodní společností pro soudobou hudbu.  

V anotované knize je v 15 kapitolách podrobně rozebrána Reinerova činnost tvůrčí, interpretační, hudebně organizační a publikační. Kniha je doplněna přehledem Reinerovy tvorby, jmenným rejstříkem a fotografickou přílohou. Obsah hraje zároveň roli resumé. 

V oblasti tvůrčí autor práce zdůrazňuje zejména Reinerovo věrné následování skladebných principů Hábovy školy. Široký politický a společenský kontext, do něhož autor práce Reinerovu činnost zasazuje, dává zároveň dobrou představu o podmínkách, v jakých žila česká soudobá hudba před druhou světovou válkou i po ní. V Reinerově případě je to vidět jak na jeho osudech v době 2. světové války (vezněn v koncentračních táborech), tak jeho osudech poválečných (spolu s Hábou byl komunistickým režimem odsouzen jako „formalista“, jehož dílo není širokým vrstvám dostatečně srozumitelné, a není tedy žádoucí).

Muzikolog Milan Kuna (1932) se Reinerovi nevěnuje poprvé. Můžeme se o něm dočíst již v dřívějších Kunových pracích Hudba na hranici života. O činnosti a utrpení hudebníků z českých zemí v nacistických koncentračních táborech a věznicích (Praha 1990) a Hudba vzdoru a naděje. Terezín 19411945 (Praha 2000). Anotovaná publikace je ale zatím tou nejrozsáhlejší, kterou Kuna Reinerovu životu a dílu věnoval. Kuna a Reiner k sobě měli krátce profesně a velmi dlouho lidsky blízko. Monografii o Reinerovi začal Kuna psát již v roce 1968 a sám říká: „…obdiv a úcta k němu jako umělci na straně jedné, a hlubší poznání jeho osobnostních vlastností na straně druhé tak, abych o něm dokázal napsat knížku, byly dvě nesouměřitelné věci.“[1] V té době zůstala kniha torzem, ale Reiner ji opatřil podrobnějším Komentářem k životopisu (1971), z něhož později Milan Kuna mohl čerpat. Mít možnost psát skladatelovu monografii ještě za jeho života, sledovat vznik a recepci jeho děl a zároveň získat po delším návratu k psaní monografie dostatečný odstup, to vše pozitivně ovlivnilo podobu této velice dobré publikace.


Tento výstup vznikl za podpory Univerzity Karlovy v Praze, Filozofické fakulty z prostředků specifického výzkumu na rok 2008, číslo projektu GRANTY/2008/561


[1] KUNA, Milan: Dvakrát zrozený: život a dílo Karla Reinera. Praha 2008, s. 5.


Celý článek | Autor: Anežka Holečková | Počet komentářů: 1 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek Zobrazit nebo stáhnout text v PDF formátu


Všechny zveřejněné texty podléhají autorskému zákonu a je ze zákona zakázáno je publikovat bez svolení jejich autora.