Penzion StrmilovChata v České KanaděPenzion v KunžakuUbytování větších skupinRybařeníChata u rybníkaChata Jižní ČechyChataStrmilovUbytování ve StrmilověChata u KomorníkaUbytování Česká KanadaPenzion v Jižních Čechách
ČLOVĚK je odborný elektronický časopis, vydávaný Filozofickou fakultou Univerzity Karlovy v Praze. Je orientován na mladé a začínající badatele, zvláště na studenty doktorského studia. Snaží se přitom dát konkrétní obsah pojmu interdisciplinarita – jak obsahem studií, článků a recenzí, tak obsahem rozhovorů. Přejeme inspirativní čtení.


ANOTACE

Anotace ke knize "Mircea Eliade v evropském kontextu (L. Valentová, ed.)"

Vydáno dne 01. 01. 2010 (2157 přečtení)

Valentová, Libuše (ed.). Mircea Eliade v evropském kontextu. Přednášky proslovené na Druhém mezinárodním kolokviu české rumunistiky v Praze 28.–29. listopadu 2006. Praha: Rumunské oddělení Ústavu románskych studií, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy a Česko-rumunská společnost, 2008. 248 strán. ISBN: 978-80-904036-3-5.

Zborník je v trojjazyčnej mutácii: českej a slovenskej z jednej strany a z druhej v rumunskej verzii obsahuje 15 príspevkov prednesených na kolokviu, ktoré sú tematicky rozdelené do 3 častí.

Prvú časť zborníku, ktorá sa venuje Eliademu a religionistike otvára štúdia Role interpreta v hermeneutice náboženství Mircei Eliada od Ondřeja Sládka. Autor nás učene zasvätí do tajov Eliadeho hermeneutického programu nesúceho v sebe ideu nového humanizmu. Michal Velég vo svojej štúdii Archaické spoločnosti v koncepcii Mirceu Eliadeho prezentuje dichotómiu homo religiosus vs. nenáboženský človek, ktorú študuje cez prizmu Eliadeho chápania času, priestoru a bytia u homo religiosus. Posledná z religionistických štúdii Kategória illud tempus v Eliadeho koncepcii dejín náboženstiev patrí Milanovi Kováčovi, ktorý ilustruje illud tempus v rôznych kontextoch a podobách naprieč dejinami náboženstva a jeho kľúčovú úlohu v Eliadeho diele.

Druhá časť zborníka, ktorá osvetľuje kontext Eliadeho života a diela: Biografie a literární dílo otvára štúdia Eliadeho synovca Sorina Alexandresca Portugalské dveře. Autor nás sprevádza symbolickými 7 svetmi, ktorými Eliade za svojho života prešiel, pričom najväčší priestor venuje Portugalsku, ktoré považuje za medzník; „dvere“ rozčleňujúce Eliadeho svet. Eliadeho portugalským obdobím sa zaoberá aj štúdia od Laury Mesiny Premoderní imaginárno a historický diskurs v portugalských textech Mircei Eliada. Autorka rozoberá vzťah Eliadeho dvoch navzájom sa „zrkadliacich“ historických štúdií; o rumunskom a portugalskom národe. Zasvätenie do dialektiky Eliadeho beletristického diela a hlavne do symboliky dvojníka v jeho diele nájdeme v štúdii Jany Páleníkovej „Dvojník“ v tvorbe Mirceu Eliadeho. „Několik poznámek k symbolice a naturismu ve fantastických prózách Mircei Eliada“ nám ponúka štúdia od Zdenka Hrbaty, ktorý odkrýva symboliku hada v rovnomennej Eliadeho novele a dáva ju do kontextu s naturizmom a metafyzickým regionalizmom v európskom románe tridsiatych rokov. Sledovaním motívov a symboliky v Švantnerovom románe Nevesta hôľ a v Eliadeho románoch Slečna KristínaSvätojánska noc nachádza Libuša Vajdová vo svojej štúdii Svätojánske noci Eliadeho a Švantnera zaujímavé paralely. Duchovnú jednotu v Eliadeho diele skúma Libuša Valentová vo svojej štúdii Syntéza kultur v díle Mircei Eliada, ktorú vidí najmä v zdôrazňovaní väzieb medzi Východom a Západom a v myšlienkovom prepojení jeho odborných a beletristických textov.

Posledná časť zborníka prináša päť štúdií o Recepcii Eliadeho diela. Giuseppe Maiello vo svojej štúdii Italští kritikové Mircei Eliada jako představitelé období tzv. militantního antifašizmu osvetľuje dobový kontext v Taliansku v 70. rokoch 20. storočia, kde sa zrodila polemická diskusia o Eliadeho fašistickej minulosti. Recepce díla Mircei Eliada v Itálii: kritická bilance je názov štúdie Roberta Scagna, ktorá sa zaoberá vplyvom talianskej kultúry na Eliadeho život, myslenie a tvorbu a prináša bilanciu kritík Eliadeho odborného diela. Chronologický prierez všetkých doterajších prekladov Eliadeho diela do ruštiny a ich interpretácie a kritiky nájdeme v štúdii Eugenie Bojogy Dílo Mircei Eliada v překladech do ruštiny,kde zaujal najmä odborným dielom. Mircea Eliade v slovenských prekladoch sa nám predstaví v rovnomennej štúdii Evy Ťapajnovej, ktorá sumarizuje preklady Eliadeho beletristického a odborného diela do slovenčiny, a venuje sa ich recepcii v slovenskom kontexte. Recepce díla Mircea Eliada v českých zemích je zachytená v štúdii Markéty Pop, ktorá zachytáva hlavné medzníky vo vývoji prekladu Eliadeho diel až po „eliadovský boom“ v 90. rokoch trvajúci dodnes. Príspevok Jiřího Našinca Téma novely V Mântuleasove ulici u Pavla Kohouta sleduje Kohoutov život a dobový kontext, ktorý ho priviedol k dramatizácii Eliadeho novely a porovnáva hru s Eliadeho novelou.


Tento výstup vznikl za podpory Univerzity Karlovy v Praze, Filozofické fakulty z prostředků specifického výzkumu na rok 2009, číslo projektu GRANTY/2009/224126.


Celý článek | Autor: Mgr. Tamara Mikulová | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek Zobrazit nebo stáhnout text v PDF formátu


Všechny zveřejněné texty podléhají autorskému zákonu a je ze zákona zakázáno je publikovat bez svolení jejich autora.