Penzion StrmilovChata v České KanaděPenzion v KunžakuUbytování větších skupinRybařeníChata u rybníkaChata Jižní ČechyChataStrmilovUbytování ve StrmilověChata u KomorníkaUbytování Česká KanadaPenzion v Jižních Čechách
ČLOVĚK je odborný elektronický časopis, vydávaný Filozofickou fakultou Univerzity Karlovy v Praze. Je orientován na mladé a začínající badatele, zvláště na studenty doktorského studia. Snaží se přitom dát konkrétní obsah pojmu interdisciplinarita – jak obsahem studií, článků a recenzí, tak obsahem rozhovorů. Přejeme inspirativní čtení.


ANOTACE

Anotace knihy "Looking for information" (D. O. Case)

Vydáno dne 15. 04. 2010 (1956 přečtení)

CASE, Donald Owen. Looking for information : a survey of research on information seeking, needs, and behavior. 2nd ed. Amsterdam : Academic Press, 2007. xvi, 423 s. (Library and information science). ISBN 978-0-12-369430-0.

Kniha Donalda Case Looking for information vyšla poprvé v roce 2002 a získala cenu American Society for Information Science and Technology pro nejlepší knihu v oblasti informační vědy za rok 2002. V roce 2007 vyšlo její druhé, rozšířené vydání. Publikace je věnována všem aspektům informačního chování, tak jak bylo v posledních čtyřiceti letech zkoumáno a reflektováno v odborné literatuře. Zaplňuje tak významnou mezeru této části informační vědy, protože až do jejího vydání nebyla vydána žádná kniha ani studie pokrývající teoretické i praktické aspekty informačního chování jako celku a shrnující výzkum v této oblasti.

Publikace se skládá z pěti hlavních částí, které jsou doplněny obsáhlým výkladovým slovníčkem pojmů týkajících se nejen informačního chování, ale i příbuzných oblastí informační vědy, které napomáhají orientaci v textu a tématu i čtenářům bez zázemí v informační vědě.

První část, úvod do tématu, přináší kromě informací o tematickém záběru a obsahové skladbě knihy také pět „scénářů“ přibližujících příklady běžného informačního chování, jakými jsou nakupování produktů, hledání informací v knihovně, sázení na dostizích, hledání zákonů (legislativní úpravy) a hledání informací o zdraví. Účelem těchto příkladů je zejména to, aby si čtenáři díky nim uvědomili šíři myšlenek i akcí, které informační chování doprovází.

Druhá část představuje koncepty spojené s informačním chováním a věnuje se také základním pojmům, které jsou v této oblasti používány. Mezi ně patří samozřejmě pojem informace, dále pak informační potřeby a důvody pro jejich vznik, hledání informací, chování při hledání informací a chování při vyhledávání informací; mezi probírané koncepty jsou zařazeny procesy rozhodovací, vyhýbání se informacím, znalostní mezery a informační chudoba, informační přesycení a reakce organismu na něj apod.

Třetí část je věnována modelům informačního chování, paradigmatům a teoriím ve studiu informačního chování. Kapitola, zaměřující se na modelování, popisuje důvody pro vznik modelů informačního chování, trendy v jejich vývoji a srovnává jejich nejdůležitější příklady včetně popisu důvodů a předpokladů pro jejich vznik.

Čtvrtá část je zaměřena na metody sloužící pro studium informačního chování. Popisuje detailní postup při provádění výzkumu a problémy s tím spojené a následně na příkladu případových studií přibližuje konkrétní použitelné metody, jako jsou např. případové studie, laboratorní experimenty, terénní výzkum, papírové nebo elektronické dotazníky, různé typy rozhovorů, deníky a sběry zkušeností.

Pátá, závěrečná část shrnuje výsledky dosavadního publikovaného výzkumu v oblasti informačního chování. Tento souhrn je postaven na analýze článků uveřejněných od roku 1966 v Annual Review of Information Science and Technology a je členěn podle povolání, sociální role a demografických skupin; v rámci těchto podskupin jsou představeny stěžejní studie, které se jimi zabývaly. V rámci povolání jsou podrobněji přiblíženy skupiny zahrnující vědce a inženýry, sociální vědce, humanitní vědce, poskytovatele zdravotní péče (lékaři, sestry a další), manažery, novináře a právníky; v rámci demografických skupin jsou kritérii věk, příslušnost k rasové nebo etnolingvistické menšině a pohlaví a v rámci sociálních rolí pak občané/voliči, zákazníci, pacienti a studenti.

Za hlavním textem nechybí seznam literatury, který lze v tomto případě považovat za reprezentativní výběr všeho podstatného, co bylo v oblasti informačního chování dosud publikováno (citováno je přes 1100 publikací, z toho 400 přibylo do 2. vydání). Samozřejmostí je autorský a věcný rejstřík. Poněkud nezvyklou, ale velmi praktickou částí je pak seznam otázek k diskusi, seřazený podle jednotlivých kapitol, který rozvíjí jednotlivá témata a může sloužit například jako podklad pro výuku informačního chování, resp. informační vědyCelý článek | Autor: Mgr. Ivana Příbramská | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek Zobrazit nebo stáhnout text v PDF formátu


Všechny zveřejněné texty podléhají autorskému zákonu a je ze zákona zakázáno je publikovat bez svolení jejich autora.