Penzion StrmilovChata v České KanaděPenzion v KunžakuUbytování větších skupinRybařeníChata u rybníkaChata Jižní ČechyChataStrmilovUbytování ve StrmilověChata u KomorníkaUbytování Česká KanadaPenzion v Jižních Čechách
ČLOVĚK je odborný elektronický časopis, vydávaný Filozofickou fakultou Univerzity Karlovy v Praze. Je orientován na mladé a začínající badatele, zvláště na studenty doktorského studia. Snaží se přitom dát konkrétní obsah pojmu interdisciplinarita – jak obsahem studií, článků a recenzí, tak obsahem rozhovorů. Přejeme inspirativní čtení.


ZPRÁVY, ANEB CO SE DĚJE

Spolek studentů historie FF UK – FFabula

Vydáno dne 25. 10. 2010 (3027 přečtení)

Historické obory jsou na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy jedněmi z největších. Za posledních pět let se počet studentů přijímaných ke studiu jednooborové historie každoročně zvyšoval, až v akademickém roce 2010/2011 přesáhl dvě stovky. Oproti oborům, které ke studiu přijímají mnohem menší počet uchazečů, tak na historii dochází k velké atomizaci studentů, kteří se zhruba od druhého až třetího ročníku bakalářského cyklu rozpadají do jednotlivých specializací a ztrácejí styk s většinou ze svých spolužáků. Ačkoliv je tedy studium historie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy výjimečné spektrem možných studijních specializací, které jsou organizované pod třemi samostatnými ústavy a nabízejí v republice ojedinělé množství vynikajících odborníků, doplácí na tuto variabilitu studentský kolektiv. Obrovské množství studentů roztříštěné mezi rozsáhlé množství specializací vede k situaci, kdy mimo vlastní studium nevznikají širší vazby a studentský kolektiv jako takový. Jeden z největších oborů FF UK se tak z hlediska aktivity studentského života může jevit jako téměř mrtvý.

Této situace si na počátku letošního roku všimla skupina studentů, která se rozhodla něco pro svůj studijní obor udělat. Z této iniciativy vzešel nápad se již po několikáté za posledních dvacet let pokusit o obnovení studentského spolku oboru historie. Po několikaměsíčních přípravách se tak stalo 13. května 2010, kdy se konala zakládající valná hromada občanského sdružení Spolek studentů historie FF UK. Za svůj hlavní cíl si od počátku klade zlepšení komunikace mezi studenty a to především na bázi jejich vzájemného střetávání na společenských, kulturních a vzdělávacích akcích. Neméně důležitým úkolem je také vytvoření platformy pro artikulaci názorů jednotlivých studujících oboru historie, která by měla napomoci vytvořit zpětnou vazbu od studentů směrem k pedagogům a historickým ústavům. Mimo tuto činnost se sdružení zaměřuje na vytváření kritického prostředí pro diskuzi o historii, ale také o obecnějších společenských tématech, nevyjímaje ani aktuální trendy ve vysokém školství u nás i v zahraničí.

První a zároveň velmi povedenou aktivitou sdružení v akademickém roce 2010/2011 bylo organizování seznamovacího kursu pro studenty prvního ročníku historie na FF UK, který se konal od 30. 9. do 2. 10. v Bílém Potoku pod Smrkem. Dále se podařilo zorganizovat čtecí seminář, kde budou studentům zprostředkovány metodologicky podnětné texty, ke kterým se během běžného studia dostávají jen velmi ztěžka. Zatím pro nejširší akademickou obec asi nejzajímavější se jeví série přednášek připravovaná Kritickým klubem, která se v zimním semestru postupně zaměří na tzv. Boloňský proces a reformy vysokoškolského vzdělávání (26. 10. v klubu K4 od 19.30), Trendy ve výuce historie (18. 11. v klubu K4) a Uplatnění absolventů historie (16. 12. v klubu K4). Nikoliv nezajímavým může pro širší auditorium být také komponovaný divadelní večer (4. 11. v klubu K4), který se připravuje ve spolupráci s uměleckou skupinou UMSKUP a na kterém úvodní slovo pronese Mgr. Kamil Činátl, PhD. ze semináře Teorie a metodologie historické vědy ÚČD FF UK.

Doufejme, že se nám podaří na historii tentokrát prolomit ledy a oživit náš studijní obor podnětným a přínosným způsobem.


Tento výstup vznikl v rámci projektu číslo 261101/2010 řešeného na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze z prostředků specifického vysokoškolského výzkumu v roce 2010.


Celý článek | Autor: Jaromír Mrňka | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek


Všechny zveřejněné texty podléhají autorskému zákonu a je ze zákona zakázáno je publikovat bez svolení jejich autora.