Penzion StrmilovChata v České KanaděPenzion v KunžakuUbytování větších skupinRybařeníChata u rybníkaChata Jižní ČechyChataStrmilovUbytování ve StrmilověChata u KomorníkaUbytování Česká KanadaPenzion v Jižních Čechách
ČLOVĚK je odborný elektronický časopis, vydávaný Filozofickou fakultou Univerzity Karlovy v Praze. Je orientován na mladé a začínající badatele, zvláště na studenty doktorského studia. Snaží se přitom dát konkrétní obsah pojmu interdisciplinarita – jak obsahem studií, článků a recenzí, tak obsahem rozhovorů. Přejeme inspirativní čtení.


ANOTACE

To byla c. k. trafika (M. Macková)

Vydáno dne 25. 10. 2010 (1985 přečtení)

MACKOVÁ, Marie, To byla c. k. trafika. 1. vydání. Praha : Edice Dějiny a současnost, Nakladatelství lidových novin, 2010, 157s. ISBN 978-80-7422-019-7

Problematice různých odvětví průmyslu se v historiografii věnují především hospodářské dějiny. O průmyslu tabákovém, jeho zakotvování v evropské kultuře a posléze vzniku významného konzumního odvětví v českém kontextu, však doposud mlčeli. Nejspíš to bylo dáno tím, že již od počátků průmyslové revoluce, kde se většina prací věnující se modernímu průmyslu začíná, byl v režii státu, a tudíž nebyl výhodným podnikatelským artiklem, na kterém by se mohla vypracovat některá z exemplárních podnikatelských dynastií. O to více však tabák jako státem kontrolovaný produkt zasahoval lidskou každodenní zkušenost, jelikož jeho prodejny – tabákové trafiky, byly všudypřítomné a živily tisíce lidí. Ty tak můžeme vedle úřednické byrokracie chápat jako pionýry státem poskytovaného zaměstnání.

Přiblížit fenomén tabáku na rakouské monarchii nabízí prostřednictvím jeho trafikového prodeje v době dlouhého 19. století ve své publikaci pardubická historička Marie Macková - autorka doposavad se zaměřující hlavně na téma c. k. úředníků a tíhnoucí především ke kulturním dějinám, ač se již jednou problému dotkla v publikaci o tabákové továrně v Lanškrouně.[1] Kniha je proto také více než ekonomickým rozborem průmyslového odvětví, obrazem dopadu této průmyslové rostliny na fungování své doby. Tabák a jeho výrobky se totiž v čase formující se konzumní společnosti stával více a více oblíbeným, sortiment jeho produktů se rozšiřoval, trafika byla každému dostupná a trafikant všem známý…

Kapitoly publikace jsou rozděleny tematicky. Po vstupní o uchycení se tabáku mezi významnými spotřebními plodinami evropské společnosti a podchycení obchodu s ním rakouským státním monopolem za vlády Josefa II. (1784), knížka nabízí exkurz do zákulisí procesu přípravy tabákových produktů pro koncového zákazníka, fakticky od místa a způsobu pěstování přes tovární zpracování až po praktiky státní distribuce. Ta končila v c. k. trafikách, o jejichž podobách také hovoří nejobsáhlejší kapitola díla. Dále kniha představuje několik typů trafikantů a jejich rutinní život, zabývá se sortimentem trafik a jeho proměnami v průběhu sledované doby, aby se nakonec autorka pokusila nakouknout do vnímání trafiky a hlavně tabáku jeho příznivci i odpůrci v kapitole Konzumenti.

Macková začínala svoji vědeckou kariéru jako archivářka a i na této knize se ukazuje, že má o obsahu českých archivů velký přehled. Vedle různých druhů nařízení a patentů, které doplňují i vizuální podobu publikace, využívá materiály z fondů konkrétních tabákových továren nebo dobových regionálních periodik. Prokazuje i slušnou znalost cizojazyčné, především německé literatury, která práci teoreticky podporuje. V poslední části knihy tvrdí, že co byla trafika tehdy, si dnes žije svým vlastním životem a je velice těžko pochopitelné, patří spíše do oblasti mýtů a legend. Zůstalo z ní snad jen to, že i v dnešním významu se slovo pojí s dosti nezdravím prostředím.


Tento výstup vznikl v rámci projektu číslo 261105/2010 řešeného na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze z prostředků specifického vysokoškolského výzkumu v roce 2010.


[1] MACKOVÁ Marie, Tabáková továrně v Lanškrouně jako součást státní tabákové režie, Lanškroun 2007.


Celý článek | Autor: Mgr. Tomáš Kavka | Počet komentářů: 1 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek


Všechny zveřejněné texty podléhají autorskému zákonu a je ze zákona zakázáno je publikovat bez svolení jejich autora.